KUU 17top Kokken01 1900x531

KUU optager elever til januar 2019

Kære UU Øresund, UU Sjælsø og Jobcentre i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

KUU optager for sidste gang elever til erhvervsassistentuddannelsen til Januar 2019 før FGU afløser KUU til august 2019.

Ifølge loven skal KUU eleverne have mulighed for at gøre deres KUU uddannelse færdig på den institution, som de er optaget på med de vilkår der gælder herunder SU.

KUU-Nordøstsjælland optager til Januar 2019 kommende erhversassistenter indenfor temaerne:

  • Klargøring af biler (Ungdomsskolen)
  • Mad og salg (Sundet og Ungdomsskolen)
  • Service i offentlige og private virksomheder (Sundet)

Vores hjemmeside er opdateret og levende – hvilket betyder, at I nærmest kan få svar på alt her.

Sidste frist for ansøgning er den 7.december 2018 kl. 12.00.

Ansøgningen mailes til KUU tovholder Mette Hultgren mhu37@helsingor.dk.

Husk at ansøgningen skal være underskrevet af den unge.

 

Besøg hjemstedsskolerne

Det er en god idé at besøge hjemstedsskolerne med den unge.

Inden I gør det bedes I kontakte:

KUU-Kontaktpersoner for besøg på Ungdomsskolen
Kontakt Tine Gents
tge08@helsingor.dk
mobil 25311141 på fredage

Mette Hultgren
på onsdage
mhu37@helsingor.dk
mobil: 25311139.

OG

KUU-Kontaktperson for besøg på Produktionsskolen Sundet
Lise-Lotte Nellemann Steenberg
for besøg på onsdage mellem kl.8.30 og 14.30.
LNS@ps-sundet.dk
Mobil: 30940002.

De elever, der bliver optaget før juleferien modtager brev fra den hjemstedsskole, hvor eleven er optaget om skolestart.

Vi optager elever til KUU med udgangen af januar måned 2019.

Med venlig hilsen på KUU-nordøst´s vegne

Mette Hultgren
Tovholder og uddannelsesleder

mhu37@helsingor.dk
Mobil: 25311139